Hukum Hudud Bagi Pezina #2 – Syarat Hukuman

1. Kisah rajam Asy-Sya’bi berkata, “Suami Syarahah sudah lama hilang di Syam. Namun kondisi Syarahah kini hamil. Kemudian majikan Syarahah membawanya menghadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Majikannya berkata, “Wanita ini telah berzina dan dia telah mengakuinya”. Ali pun menyambuknya 100 kali pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat. Dibuat lubang untuknya hingga…

Hukum Hudud Bagi Pezina #1 – Tujuan Hukuman

Menurut Ali bin Abi Thalib, hukum hudud merupakan kafarat (penghapus) dosa bagi pelaku zina. Dari Abu Laila, dari lelaki Bani Hudzail, dari lelaki Quraisy bahwa aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, “Barangsiapa melakukan zina, maka tegakkanlah atasnya hukum hudud, karena ia merupakan kafarat (penghapus).”Mushannaf Abdul Razaq (13355) Dalam riwayat lain dikatakan, “Aku pernah bersama-sama…

Memohon Kebaikan Pada Keturunan Kelak

Pada Syawwal tahun ke-10 nubuwah (619 M), Rasulullah saw. pergi ke Tha’if yang berjarak 60 mil dari Makkah disertai Zaid bin Haritsah. Beliau menemui tiga bersaudara dari pemimpin Bani Tsaqif yaitu Abd Yalail, Mas’ud dan Hudaib, anak-anak Amr bin Umair As-Tsaqafi. Beliau menyeru mereka kepada Allah dan bersedia menolong islam, namun ketiganya menolak, Rasulullah pun…

Berhati-Hati dengan Apa Yang Tidak Diketahui (Bag.2) – Ibrah Hadits Ifki

Hari ini adalah hari ke-3 saya mengaktifkan kembali laman Facebook. Cukup kaget setiap melihat timeline dipenuhi share link atau status mengenai politik, konspirasi, dll, sesuatu yang selama ini sangat jarang saya temui. Semoga kepekaan kita pada berita dan kondisi negara tidak terpaku hanya pada momentum, tapi memang menjadi kebutuhan informasi. Sedikit sharing, sejujurnya fenomena ini membuat…

Sirah Haru #1 Ukasyah bin Mihshan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. pada saat sudah dekat wafatnya Rasulullah s.a.w., beliau menyuruh Bilal azan untuk mengerjakan shalat, lalu berkumpul para Muhajirin dan Ansar di masjid Rasulullah s.a.w.. Kemudian Rasulullah s.a.w. menunaikan shalat dua raka’at bersama semua yang hadir. Setelah selesai mengerjakan shalat beliau bangun dan naik ke atas mimbar dan berkata: “Allhamdulillah, wahai para…