Memohon Kebaikan Pada Keturunan Kelak

Pada Syawwal tahun ke-10 nubuwah (619 M), Rasulullah saw. pergi ke Tha’if yang berjarak 60 mil dari Makkah disertai Zaid bin Haritsah. Beliau menemui tiga bersaudara dari pemimpin Bani Tsaqif yaitu Abd Yalail, Mas’ud dan Hudaib, anak-anak Amr bin Umair As-Tsaqafi. Beliau menyeru mereka kepada Allah dan bersedia menolong islam, namun ketiganya menolak, Rasulullah pun…

Berhati-Hati dengan Apa Yang Tidak Diketahui (Bag.2) – Ibrah Hadits Ifki

Hari ini adalah hari ke-3 saya mengaktifkan kembali laman Facebook. Cukup kaget setiap melihat timeline dipenuhi share link atau status mengenai politik, konspirasi, dll, sesuatu yang selama ini sangat jarang saya temui. Semoga kepekaan kita pada berita dan kondisi negara tidak terpaku hanya pada momentum, tapi memang menjadi kebutuhan informasi. Sedikit sharing, sejujurnya fenomena ini membuat…

Sirah Haru #1 Ukasyah bin Mihshan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. pada saat sudah dekat wafatnya Rasulullah s.a.w., beliau menyuruh Bilal azan untuk mengerjakan shalat, lalu berkumpul para Muhajirin dan Ansar di masjid Rasulullah s.a.w.. Kemudian Rasulullah s.a.w. menunaikan shalat dua raka’at bersama semua yang hadir. Setelah selesai mengerjakan shalat beliau bangun dan naik ke atas mimbar dan berkata: “Allhamdulillah, wahai para…

Sirah Jenaka #2 Sawad bin Ghaziyyah

Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah saw. sedang merapihkan barisan kaum Muslim ketika hendak perang Badar Tatkala Rasulullah saw. sedang meluruskan barisan orang-orang Muslim, tiba-tiba ada kejadian lucu. Saat itu Sawad bin Ghaziyyah bergeser dari barisannya. Maka beliau memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan, sambil bersabda, “Luruskan barisanmu wahai Sawad!” Sawad menjawab, “Wahai Rasulullah, engkau…

Sirah Jenaka #1 Tidak Berbohongnya Rasulullah

Peristiwa ini terjadi tatkala Rasulullah bersama Abu Bakar ash-Shiddiq memata-matai kaum Quraisy untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan posisi mereka pada perang Badar. Tatkala beliau sedang berputar-putar di sekitar pasukan Makkah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang Arab yang sudah tua. Beliau bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad. Beliau menanyakan kedua pasukan untuk penyamaran. “Aku…

Memperebutkan Gelar Ahlu Bisyarah Roma #1

Bermula dari hadits yang disampaikan Rasulullah ketika kaum muslim dengan beratnya menggali parit pada Perang Khandaq (atau disebut juga Perang al-Ahzab), hadits ini seolah menjadi oase penyemangat diantara kaum muslimin yang dilain pihak membuat para kaum yahudi mengatakan “Muhammad sudah gila”, hadits tersebut berbunyi Berkata Abdullah bin Amru bin Ash: “bahwa ketika kami duduk di…